Kvalitetsledning

Vad är kvalitet? Det besvarar vi med att påstå att en produkt eller tjänst har rätt kvalitet när kunden finner att den fungerar precis som kunden vill. Vi bör sträva efter ständig förbättring hela tiden för att inte hamna fel i marknaden. Ett gammalt talesätt säger "Den som står still går bakåt!"

Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär att ha en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar med kvalitetsfrågor. Man har dessutom enats om sina rutiner och skrivit ner dem. De är inte statiska utan justeras och uppdateras vid behov. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom interna revisioner. Företag som väljer att följa en standard för sitt kvalitetsledningssystem kan anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna av systemet.

Många har den felaktiga uppfattningen att kvalitet kostar pengar. Vad som kostar pengar är att inte arbeta med rätt kvalitet. En effektiv styrning av verksamheten där man styr det som ger effekt är det vi eftersträvar när vi hjälper er.

Vi hjälper er ta fram rutiner som möter kraven i den standard ni siktar på:
• ISO 9001 den internationella grunden att möta för kvalitetssystem.
• SS-EN 9100 utbyggnad av 9001 för flyg, rymd och försvarsindustrin.

För att lyckas med kvalitetsarbetet ingår i företagsledningens ansvar att i alla medarbetare ingjuta:
• Engagemang.
• Samarbetsvilja.
• Ansvar för det egna arbetet.

knapp
© Copyright AQM Konsult AB